Người lao động khởi kiện doanh nghiệp đòi tiền lương thì có phải nộp tạm ứng án phí hay không?

Ngày hỏi:20/04/2022

Người lao động khởi kiện doanh nghiệp đòi tiền lương thì có phải nộp tạm ứng án phí? Đơn đề nghị miễn tạm ứng án phí phải có nội dung nào? Tôi đang là nhân viên của một công ty xây dựng, hiện tại công ty đã nợ gần 6 tháng tiền lương của chúng tôi, nay tôi muốn khởi kiện công ty thì có tốn tiền tạm ứng án phí hay không? Nhờ anh chị giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người lao động khởi kiện doanh nghiệp đòi tiền lương thì có phải nộp tạm ứng án phí?

Tại Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 có quy định về miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí như sau:

1. Những trường hợp sau đây được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí:

a) Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

b) Người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự;

c) Người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

d) Người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín;

đ) Trẻ em; cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, khi người lao động khởi kiện doanh nghiệp đòi tiền lương thì không phải nộp tạm ứng án phí.

Đơn đề nghị miễn tạm ứng án phí phải có nội dung nào?

Tại Khoản 2 Điều 14 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 có quy định về hồ sơ đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án như sau:

2. Đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án phải có các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn;

c) Lý do và căn cứ đề nghị miễn, giảm.

Như vậy, đơn đề nghị miễn tạm ứng án phí phải có các nội dung được quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.