Cần phải làm gì khi muốn thay đổi nơi tập sự Thừa phát lại khác tỉnh? Thời gian tập sự đối với nghề Thừa phát lại là bao lâu?

Ngày hỏi:20/04/2022

Cần phải làm gì khi muốn thay đổi nơi tập sư Thừa phát lại khác tỉnh? Thời gian tập sự đối với nghề Thừa phát lại là bao lâu? Tôi đang tập sự Thừa phát lại tại Đà Nẵng nhưng việc gia đình nên cần chuyển đến Hà Nội sống tôi muốn hỏi là tôi có thể thay đổi nơi tập sự không? Tôi đã tập sự 03 tháng thì còn phải tập sự bao lâu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cần phải làm gì khi muốn thay đổi nơi tập sư Thừa phát lại khác tỉnh?

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định việc thay đổi nơi tập sự được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp thay đổi nơi tập sự trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì người tập sự gửi Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định đến Sở Tư pháp nơi đã đăng ký tập sự. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho người tập sự, Văn phòng Thừa phát lại đã nhận tập sự và Văn phòng Thừa phát lại chuyển đến tập sự về việc thay đổi nơi tập sự; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do;

b) Trường hợp thay đổi nơi tập sự sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì người tập sự gửi Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định đến Sở Tư pháp nơi đã đăng ký tập sự. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại đã nhận tập sự và người tập sự về việc thay đổi nơi tập sự, đồng thời xác nhận thời gian tập sự, số lần tạm ngừng tập sự (nếu có) của người tập sự tại địa phương mình; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì trong trường hợp bạn thực hiện việc thay đổi nơi tập sự Thừa phát lại qua tỉnh khác bạn cần gửi giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu và chờ kết quả từ Sở Tư pháp nơi đã đăng ký tập sự.

Thời gian tập sự đối với nghề Thừa phát lại là bao lâu?

Theo Khoản 5 Điều 8 Nghị định này cũng quy định:

Thời gian tập sự là 06 tháng đối với người được đào tạo nghề Thừa phát lại, 03 tháng đối với người được bồi dưỡng nghề Thừa phát lại, kể từ ngày Sở Tư pháp ra văn bản thông báo về việc đăng ký tập sự.

Theo đó, thời gian tập sự là 06 tháng với người được đào tạo nghề Thừa phát lại. Đối chiếu với trường hợp của bạn thì bàn còn phải tập sự thêm 03 tháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.