Người nước ngoài lấy vợ chồng Việt Nam thì có được đăng ký thường trú tại Việt Nam?

Ngày hỏi:19/04/2022

Người nước ngoài lấy chồng Việt Nam thì được thường trú tại Việt Nam? Điều kiện xét cho thường trú đối với người nước ngoài lấy vợ chồng tại Việt Nam? Tôi có vợ là người Malaysia và tạm trú ở Việt Nam đã được 02 năm. Tôi không biết là vợ tôi có thể đăng ký thường trú tại Việt Nam được không? Điều kiện để vợ tôi được đăng ký thường trú là gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người nước ngoài lấy chồng Việt Nam thì được thường trú tại Việt Nam?

Theo Điều 39 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định về các trường hợp được xét cho thường trú như sau:

1. Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước.

2. Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam.

3. Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh.

4. Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì vợ anh là người Maylaysia nhưng đã kết hôn với anh là người Việt Nam thì thuộc trường hợp có thể được xét cho thường trú tại Việt Nam.

Điều kiện xét cho thường trú đối với người nước ngoài lấy vợ chồng tại Việt Nam

Theo Điều 40 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định về điều kiện xét cho thường trú như sau:

1. Người nước ngoài quy định tại Điều 39 của Luật này được xét cho thường trú nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

2. Người nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị.

3. Người nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật này đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên.

Theo đó, tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư 31/2015/TT-BCA quy định về giải quyết thường trú như sau:
...
2. Xác định thời gian đã tạm trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài xin thường trú:

a) Người nước ngoài đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 40 của Luật được xác định trên cơ sở dấu kiểm chứng nhập cảnh, dấu kiểm chứng xuất cảnh được cấp tại cửa khẩu có tổng thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 03 năm trở lên trong 04 năm gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ xin thường trú.

Theo quy định thì, vợ bạn sẽ cần tạm trú tại Việt Nam liên tục 03 năm. Việc xác định thời gian ở sẽ phụ thuộc vào dấu kiểm chứng nhập cảnh và dấu kiểm chứng xuất cảnh được cấp tại cửa khẩu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.