Cho thuê bản sao chương trình máy tính mà không được chủ sở hữu cho phép bị xử phạt như thế nào?

Ngày hỏi:19/04/2022

Cho thuê bản sao chương trình máy tính mà không được chủ sở hữu cho phép bị xử phạt như nào? Phân phối tác phẩm không được tác giả đồng ý lên trang mạng bị xử phạt như nào? Tôi có cho thuê các đĩa chứa bản sao chương trình máy tính thì có bị phạt không? Ngoài ra tôi còn phân phối một số tác phẩm những chưa xin phép tác giả lên trên mạng thì có bị xử phạt không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cho thuê bản sao chương trình máy tính mà không được chủ sở hữu cho phép bị xử phạt như nào?

Căn cứ Điều 14 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định về hành vi xâm phạm quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê bản gốc, bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định.

Theo đó, cho thuê bản sao chương trình máy tính mà không được chủ sở hữu cho phép thì bị xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Phân phối tác phẩm không được tác giả đồng ý lên trang mạng bị xử phạt như nào?

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 131/2013/NĐ-CP sửu đổi bởi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2017/NĐ-CP về hành vi xâm phạm quyền phân phối tác phẩm như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phân phối tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo đó phân phối tác phẩm không được tác giả đồng ý lên trang mạng bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm hoặc buộc tiêu hủy tang vật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin