Xin cấp lại giấy phép xuất cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam ở cơ quan nào?

Ngày hỏi:19/04/2022

Có thể xin cấp lại giấy phép xuất cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam ở cơ quan nào? Thời gian xem xét cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh của người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam? Tôi là người không quốc tịch đã được cấp giấy phép xuất cảnh nhưng tôi làm mất trong lúc di chuyển giờ nếu tôi xin cấp lại phải xin tại cơ quan nào? Thời gian xem xét cấp lại là bao lâu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có thể xin cấp lại giấy phép xuất cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam ở cơ quan nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư 31/2015/TT-BCA quy định về thủ tục cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh như sau:

1. Người đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cư trú. Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh (theo mẫu NC14 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Bản chụp thẻ thường trú kèm theo bản chính để đối chiếu đối với người đã được cấp thẻ thường trú;

c) Đơn giải trình về thời gian đã tạm trú tại Việt Nam, có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi người không quốc tịch tạm trú đối với người chưa được giải quyết cho thường trú;

d) Giấy phép xuất nhập cảnh đã cấp, đối với trường hợp đề nghị cấp lại do giấy phép xuất nhập cảnh bị hư hỏng;

đ) Đơn báo mất, đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh do bị mất (không cần xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi bị mất).

Như vậy, theo quy định hiện hành thì khi người không có quốc tịch đang cư trú tại Việt Nam bị mất giấy phép xuất nhập cảnh sẽ đên Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cư trú để nộp hồ sơ được quy định như trên làm lại giấy phép.

Thời gian xem xét cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh của người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Theo Khoản 2 Điều này cũng quy định về cách giải quyết cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh như sau:

a) Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh.

b) Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét và chuyển hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh về Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin