Doanh nghiệp có quyền từ chối người lao động nghỉ phép năm không?

Ngày hỏi:18/04/2022

Doanh nghiệp có quyền từ chối cho người lao động nghỉ phép năm không? Không nghỉ hết phép năm thì có được thanh toán bằng tiền mặt không? Cho tôi xin hỏi, tôi là công nhân lao động phổ thông, tôi có việc bận xin nghỉ phép năm nhưng công ty tôi do thiếu người làm nên không đồng ý. Vậy cho tôi hỏi doanh nghiệp có quyền từ chối khi tôi xin nghỉ phép năm không? Và cho tôi hỏi không nghỉ hết phép năm thì có được thanh toán bằng tiền mặt không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Doanh nghiệp có quyền từ chối cho người lao động nghỉ phép năm không?

Căn cứ Khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc nghỉ phép năm:

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Theo quy định trên, người lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động không có quyền từ chối người lao động xin nghỉ phép năm nếu ngày xin nghỉ đúng quy định lịch nghỉ hằng năm mà công ty đã thông báo. Ngoài ra, người lao động còn có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ phép năm. Mặc dù vậy, nhưng người sử dụng lao động có quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, và người lao động phải tuân thủ sự điều hành đó. Do đó, công ty có quyền quyết định việc nghỉ phép của người lao động nếu ngày nghỉ phép năm không thuộc lịch nghỉ hằng năm mà công ty đã thông báo. Vì vậy, công ty có thể từ chối việc nghỉ phép của nhân viên nếu ngày nghỉ này không thuộc lịch nghỉ hằng năm mà công ty đã thông báo và hoạt động của công ty có thể bị ảnh hưởng do sự vắng mặt của người đó.

Không nghỉ hết phép năm thì có được thanh toán bằng tiền mặt không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các trường hợp thanh toán tiền lương khi chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm:

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Vậy trường hợp đương nhiên được thanh toán tiền mặt cho những ngày chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm là thôi việc và bị mất việc làm. Ngoài ra, trường hợp tiếp tục làm việc, những ngày chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm được thanh toán bằng tiền mặt nếu người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận với nhau.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.