Có được làm thành viên Hội đồng kiểm tra tập sự hành nghề luật sư khi có người thân tham dự kiểm tra không?

Ngày hỏi:18/04/2022

Có được làm thành viên Hội đồng kiểm tra tập sự hành nghề luật sư khi có người thân tham dự kiểm tra? Chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày kiểm tra tập sự hành nghề luật sư có danh sách thí sinh tham dự? Em ruột của vợ tôi tham dự kiểm tra kết quả hành nghề luật sự thì tôi có được làm thành viên trong Hội đồng kiểm tra làm không? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được làm thành viên Hội đồng kiểm tra tập sự hành nghề luật sư khi có người thân tham dự kiểm tra?

Căn cứ Khoản 4 Điều 19 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định về thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư như sau:

Thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban giúp việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm cao;

b) Nắm vững nghiệp vụ tổ chức kiểm tra;

c) Không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản này, thành viên Ban Đề thi, Ban Chấm thi viết, Ban Chấm thi thực hành, Ban Phúc tra phải là người có năng lực chuyên môn tốt.

Người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng tham dự kiểm tra thì không được tham gia Hội đồng kiểm tra và Ban giúp việc.

Như vậy, người có em ruột của vợ tham dự kiểm tra kết quả hành nghề tập sự luật sư thì không được làm thành viên Hội đồng kiểm tra theo quy định như trên.

Chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày kiểm tra tập sự hành nghề luật sư có danh sách thí sinh tham dự?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra như sau:

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra và nội quy kỳ kiểm tra;

- Thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng kiểm tra;

- Quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, thời gian, địa điểm kiểm tra và thông báo cho các Đoàn Luật sư có thí sinh tham dự kiểm tra chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức kiểm tra; trong trường hợp cần thiết, thành lập Đoàn xác minh hồ sơ tham dự kiểm tra;

- Tổ chức kiểm tra, chấm điểm kiểm tra, phúc tra bài kiểm tra, công bố kết quả kiểm tra và thông báo điểm kiểm tra cho Đoàn Luật sư và Sở Tư pháp nơi có người tập sự tham dự kiểm tra;

- Công nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư;

- Hủy bỏ kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư của thí sinh khi có căn cứ cho rằng thí sinh đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư này hoặc có hành vi gian dối, vi phạm khác làm thay đổi kết quả tập sự, kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư;

- Gửi Bộ Tư pháp các quyết định, nội quy, quy chế kiểm tra, các biên bản được lập trong kỳ kiểm tra và kết quả kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ kiểm tra;

- Báo cáo và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến việc tổ chức kiểm tra theo quy định hoặc yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, kết luận kiểm tra, thanh tra;

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Thông tư này.

Theo đó, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sẽ được Hội đồng kiểm tra thông báo chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức kiểm tra theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.