Cơ sở kinh doanh xuất khẩu gạo chỉ cần có kho để chứa gạo là đủ điều kiện kinh doanh đúng không?

Ngày hỏi:16/04/2022

Cơ sở kinh doanh xuất khẩu gạo chỉ cần có kho để chứa gạo là đủ điều kiện kinh doanh? Tôi đang chuẩn bị mở cơ sở kinh doanh xuất khẩu gạo ra nước ngoài, như vậy thì tôi chỉ cần có kho để chứa là đã đủ điều kiện kinh doanh phải không? Mong anh chị giúp đỡ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ sở kinh doanh xuất khẩu gạo chỉ cần có kho để chứa gạo là đủ điều kiện kinh doanh?

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 107/2018/NĐ-CP có quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo như sau:

1. Thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

b) Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì ngoài kho chứa gạo, cơ sở kinh doanh xuất khẩu gạo cần có cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc gạo phù hợp. Số lượng kho chứa và cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến gạo theo quy định trên.

Cơ sở kinh doanh xuất khẩu gạo có được thuê cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo?

Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 107/2018/NĐ-CP có quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo như sau:

2. Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật với thời hạn thuê tối thiểu 05 năm.

Thương nhân có Giấy chứng nhận không được cho thuê, cho thuê lại kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo đã được kê khai để chứng minh việc đáp ứng điều kiện kinh doanh trong đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của mình để thương nhân khác sử dụng vào mục đích xin cấp Giấy chứng nhận.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu gạo được thuê cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.