Điều kiện dự thi nâng bậc trình độ kỹ năng nghề từ bậc 3 lên bậc 4 của công nhân quốc phòng như thế nào?

Ngày hỏi:15/04/2022

Điều kiện dự thi nâng bậc trình độ kỹ năng nghề từ bậc 3 lên bậc 4 của công nhân quốc phòng như thế nào? Khung trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng bậc 4 như thế nào? Tôi đang là Công nhân quốc phòng trình độ kỹ năng nghề bậc 3 muốn thi lên bậc 4 cần có những điều kiện gì? Mong được anh/chị hướng dẫn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều kiện dự thi nâng bậc trình độ kỹ năng nghề từ bậc 3 lên bậc 4 của công nhân quốc phòng

Căn cứ Khoản 5 Điều 6 Nghị định 83/2016/NĐ-CP Để được dự thi đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 4 của một nghề, công nhân quốc phòng phải đáp ứng được một trong các Điều kiện sau:

a) Có chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 3 hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề tương ứng với nghề dự thi và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó;

b) Có chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề dự thi và có ít nhất 06 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó;

c) Có chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp, bằng nghề, công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề dự thi và có ít nhất 09 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;

d) Học xong chương trình đại học tương ứng với nghề dự thi.

Như vậy, để được kiện dự thi nâng bậc trình độ kỹ năng nghề từ bậc 3 lên bậc 4 bạn cần phải có 3 năm kinh nghiệm làm việc liên tục từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 3 và tốt nghiệp chương trình đại học tương ứng với nghề dự thi.

Khung trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng bậc 4 như thế nào?

Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Nghị định này khung trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng làm việc trong các ngành, nghề đặc thù của quân đội, cụ thể từng bậc như sau:

4. Bậc 4:

a) Thực hiện được cơ bản các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong một số tình huống khác nhau;

b) Có kiến thức chuyên môn, kiến thức về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực được phân công; vận dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý một số vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và một số yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc;

c) Có khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; có khả năng làm việc độc lập và hướng dẫn người khác trong tổ, nhóm khi thực hiện công việc; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.