Hàng hóa xuất khẩu qua biên giới có phải kiếm dịch y tế biên giới hay không?

Ngày hỏi:15/04/2022

Hàng hóa xuất khẩu qua biên giới có phải kiếm dịch y tế biên giới? Phương tiện vận tải phải cách ly để kiểm tra y tế trước khi làm thủ tục nhập cảnh trong trường hợp nào? Tôi đang công tác bên lĩnh vực hải quan đến mong muốn tìm hiểu thông tin này. Mong anh chị có thể giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hàng hóa xuất khẩu qua biên giới có phải kiếm dịch y tế biên giới?

Tại Điều 35 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 có quy định về đối tượng và địa điểm kiểm dịch y tế biên giới như sau:

1. Đối tượng phải kiểm dịch y tế biên giới bao gồm:

a) Người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam;

b) Phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam;

c) Hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh Việt Nam;

d) Thi thể, hài cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới Việt Nam.

2. Kiểm dịch y tế biên giới được thực hiện tại các cửa khẩu.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì hàng hóa khi xuất khẩu qua biên giới phải tiến hành kiểm dịch y tế biên giới.

Phương tiện vận tải phải cách ly để kiểm tra y tế trước khi làm thủ tục nhập cảnh trong trường hợp nào?

Tại Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 có quy định về nội dung kiểm dịch y tế biên giới như sau:

3. Xử lý y tế được thực hiện khi đã tiến hành kiểm tra y tế và phát hiện đối tượng phải kiểm dịch y tế có dấu hiệu mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Trường hợp nhận được khai báo của chủ phương tiện vận tải hoặc có bằng chứng rõ ràng cho thấy trên phương tiện vận tải, người, hàng hoá có dấu hiệu mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì phương tiện vận tải, người, hàng hoá trên phương tiện đó phải được cách ly để kiểm tra y tế trước khi làm thủ tục nhập cảnh, nhập khẩu, quá cảnh; nếu không thực hiện yêu cầu cách ly của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới thì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly.

Như vậy, trong trường hợp phương tiện vận tải tự khai báo hoặc có bằng chứng rõ ràng cho thấy trên phương tiện vận tải, người, hàng hoá có dấu hiệu mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì phương tiện vận tải, người, hàng hoá trên phương tiện đó phải được cách ly y tế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.