Thành phần và nhiệm vụ của Ban giám khảo kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội bao gồm những gì?

Ngày hỏi:14/04/2022

Quy định về thành phần và nhiệm vụ của Ban giám khảo kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội. Quy định về phúc tra bài kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về thành phần và nhiệm vụ của Ban giám khảo kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội

Theo quy định tại Điều 20 Quy định về nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội ban hành kèm Quyết định 275/QĐ-BQP năm 2021 về thành phần và nhiệm vụ của Ban giám khảo như sau:

1. Thành phần: Căn cứ vào số lượng nhân viên kỹ thuật tham dự kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, Chủ tịch Hội đồng quy định thành phần, số lượng thành viên Ban giám khảo.

2. Nhiệm vụ

a) Biên soạn nội dung kiểm tra, đáp án, thang điểm kiểm tra báo cáo Hội đồng kiểm tra và trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt;

b) Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, chuẩn bị địa điểm, trang bị kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ, vật tư kỹ thuật, phụ tùng, dụng cụ phục vụ kiểm tra;

c) Thực hiện kiểm tra theo quy chế của Hội đồng kiểm tra;

d) Chấm điểm, tổng hợp kết quả kỳ kiểm tra và báo cáo Hội đồng kiểm tra.

Quy định về phúc tra bài kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong Quân đội

Căn cứ Điều 21 Quy định về nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội ban hành kèm Quyết định 275/QĐ-BQP năm 2021 quy định về phúc tra bài kiểm tra như sau:

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, người tham dự kiểm tra được quyền đề nghị Hội đồng kiểm tra phúc tra bài kiểm tra.

2. Khi nhận được đề nghị của người tham dự kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra chỉ đạo tổ chức phúc tra theo quy chế kiểm tra; thông báo kết quả phúc tra đến cơ quan, đơn vị và người đề nghị phúc tra.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin