Chế độ phụ cấp của trợ giúp viên pháp lý được hưởng là bao nhiêu?

Ngày hỏi:14/04/2022

Chế độ phụ cấp của trợ giúp viên pháp lý được hưởng? Trợ giúp viên pháp lý được chi trả thù lao hiện vụ việc như thế nào? Tôi muốn làm trợ giúp viên pháp lý thì không biết phụ cấp khi thực hiện công việc của trợ giúp viên là bao nhiêu? Khi thực hiện công việc được trả thù lao như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chế độ phụ cấp của trợ giúp viên pháp lý được hưởng?

Căn cứ Điều 11 Nghị định 144/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý như sau:

1. Trợ giúp viên pháp lý có các chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Trợ giúp viên pháp lý được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung (nếu có).

3. Trợ giúp viên pháp lý được cấp trang phục riêng theo tiêu chuẩn, niên hạn sau đây:

a) Quần áo vest: cấp 02 năm/01 lần, lần đầu được cấp 02 bộ, các lần sau mỗi lần 01 bộ;

b) Áo sơ mi dài tay: cấp hàng năm, lần đầu được cấp 02 cái, các lần sau mỗi lần 01 cái;

c) Quần áo xuân hè: cấp hàng năm, lần đầu được cấp 02 bộ, các lần sau mỗi lần 01 bộ;

d) Giầy da: 01 đôi/01 năm;

đ) Dép quai hậu: 01 đôi/01 năm;

e) Thắt lưng: 01 cái/02 năm;

g) Cà vạt: 01 cái/02 năm;

h) Bít tất: 02 đôi/01 lần/01 năm;

i) Cặp đựng tài liệu: 01 cái/02 năm;

k) Biển hiệu: 01 cái (cấp 01 lần).

Mẫu trang phục, việc quản lý, cấp phát và sử dụng trang phục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Theo đó, trợ giúp viên pháp lý được hưởng phụ cấp theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng, phụ cấp vượt khung nếu có, ngoài ra nếu giữ chức vụ lãnh đạo sẽ được hưởng thêm phụ cấp chức vụ.

Trợ giúp viên pháp lý được chi trả thù lao hiện vụ việc như thế nào?

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 144/2017/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý làm căn cứ chi trả thù lao thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý như sau:

1. Thù lao thực hiện trợ giúp pháp lý được xác định trên cơ sở thời gian làm việc thực tế mà người thực hiện trợ giúp pháp lý đã bỏ ra để thực hiện trực tiếp cho vụ việc trợ giúp pháp lý.

2. Thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý được xác định bao gồm: Thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với người được trợ giúp pháp lý hoặc thân nhân của họ, thời gian xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý, thời gian làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý; thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ việc, chuẩn bị tài liệu tại tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thời gian hợp lý khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý được xác định trên cơ sở xác nhận của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Như vậy, trợ giúp viên pháp lý được chi trả thù lao thực hiện vụ việc dựa trên thời gian làm việc thực tế đã bỏ ra trợ giúp theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin