Có phải tất cả các bản án đều trở thành án lệ? Ai là người có quyền công bố án lệ?

Ngày hỏi:14/04/2022

Có phải tất cả các bản án đều trở thành án lệ hay không? Ai là người có quyền công bố án lệ? Tôi có nghe trên báo đài về thuật ngữ "án lệ". Vậy cho tôi hỏi có phải tất cả các bản án đều trở thành án lệ hay không? Mong anh chị có thể hỗ trợ giúp tôi. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có phải tất cả các bản án đều trở thành án lệ hay không?

Tại Điều 2 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP có quy định về tiêu chí lựa chộn án lệ như sau:

Án lệ được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

1. Có giá trị làm rõ quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể hoặc thể hiện lẽ công bằng đối với những vấn đề chưa có điều luật quy định cụ thể;

2. Có tính chuẩn mực;

3. Có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì không phải tất cả các bản án đều trở thành án lệ. Chỉ những bản án đáp ứng được những tiêu chí đã được nêu trên thì mới được công nhận là án lệ.

Ai là người có quyền công bố án lệ?

Tại Điều 7 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP có quy định về công bố án lệ như sau:

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quyết định công bố án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua.

2. Nội dung công bố bao gồm:

a) Số, tên án lệ;

b) Số, tên bản án, quyết định của Tòa án có nội dung được phát triển thành án lệ;

c) Tình huống pháp lý, giải pháp pháp lý của án lệ;

d) Quy định của pháp luật có liên quan đến án lệ;

đ) Từ khóa về những tình huống pháp lý, giải pháp pháp lý trong án lệ;

e) Các tình tiết trong vụ án và phán quyết của Tòa án có liên quan đến án lệ;

g) Nội dung của án lệ.

3. Án lệ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao; được gửi cho các Tòa án, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và được đưa vào Tuyển tập án lệ để xuất bản.

Theo quy định trên thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ quyết định công bố án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin