Kết luận thanh tra có được công khai trên các phương tiện truyền thông?

Ngày hỏi:14/04/2022

Kết luận thanh tra có được công khai trên các phương tiện truyền thông hay không? Trong thời hạn bao nhiêu ngày phải công bố kết luận thanh tra? Tôi đang công tác trong lĩnh vực phát thanh truyền hình nên có mong muốn được biết các kết luận thanh tra được phép công khai thì có được công khai trên các phương tiện truyền thông hay không? Nhờ anh chị có thể hỗ trợ giúp đỡ. Chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Kết luận thanh tra được phép công khai có được công khai trên các phương tiện truyền thông hay không?

Tại Khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra 2010 có quy định về hình thức công khai kết luận thanh tra như sau:

2. Hình thức công khai kết luận thanh tra bao gồm:

a) Công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức họp báo;

b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

c) Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp;

d) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra;

đ) Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Căn cứ theo quy định hiện hành thì kết luận thanh tra sẽ được công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Trong thời hạn bao nhiêu ngày phải công bố kết luận thanh tra?

Tại Khoản 3 Điều 39 Luật Thanh tra 2010 có quy định về thời hạn công bố kết luận thanh tra như sau:

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và lựa chọn ít nhất một trong các hình thức công khai quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này.

Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm cung cấp kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có yêu cầu.

Như vậy, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra theo quy định.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin