Có được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ khi chủ sở hữu công ty TNHH MTV bị tạm giam?

Ngày hỏi:13/04/2022

Có được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ khi chủ sở hữu công ty TNHH MTV bị tạm giam? Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH MTV? Anh tôi là chủ sở hữu công ty TNHH MTV, anh vừa bị bắt tạm giam thì xin hỏi hiện giờ anh tôi có thể ủy quyền cho người khác thực hiện nghĩa vụ, quyền được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền khi chủ sở hữu công ty TNHH MTV bị tạm giam?

Theo Khoản 2 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt

2. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì chủ sở hữu công ty TNHH MTV được ủy quyền cho người khác một số hoặc tất cả quyền để người đó thực hiện quyền thay mình khi bị tạm giam.

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty?

Theo Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty như sau:

1. Góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.

2. Tuân thủ Điều lệ công ty.

3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty với tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với chi tiêu của Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê, hợp đồng, giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

6. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

7. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin