Giấy phép chuyển giao công nghệ bị hủy bỏ hiệu lực trong những trường hợp như thế nào?

Ngày hỏi:12/04/2022

Giấy phép chuyển giao công nghệ bị hủy bỏ hiệu lực trong những trường hợp nào? Hồ sơ đăng ký gia hạn nội dung chuyển giao công nghệ bao gồm những loại giấy tờ nào? Hiện tại em đang công tác tư vấn tại sở khoa học công nghệ và nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung này, mong anh chị có thể giải đáp giúp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Giấy phép chuyển giao công nghệ bị hủy bỏ hiệu lực trong những trường hợp nào?

Tại Khoản 2 Điều 32 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 có quy định về hiệu lực Giấy phép chuyển giao công nghệ như sau:

2. Cơ quan cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ trong trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nội dung trong Giấy phép chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;

b) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ hoặc đăng ký chuyển giao công nghệ;

c) Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp vi phạm pháp luật có liên quan.

Như vậy, căn cứ theo các quy định hiện hành thì giấy phép chuyển giao công nghệ bị hủy bỏ hiệu lực nếu thuộc các trường hợp được quy định như trên.

Hồ sơ đăng ký gia hạn nội dung chuyển giao công nghệ bao gồm những loại giấy tờ nào?

Tại Khoản 2 Điều 33 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 có quy định về hồ sơ đăng ký gia hạn nội dung chuyển giao công nghệ như sau:

2. Hồ sơ đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ;

b) Bản gốc bằng tiếng Việt hoặc bản sao có chứng thực văn bản gia hạn, sửa đổi, bổ sung; trường hợp không có văn bản bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng hoặc chứng thực.

Theo đó, khi tiến hành đăng ký gia hạn nội dung chuyển giao công nghệ thì cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ đã được nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.