Cơ sở sản xuất bánh kẹo phải thu hồi số bánh kẹo đã bán khi phát hiện số bánh kẹo đó đã bị hết hạn hay không?

Ngày hỏi:12/04/2022

Cơ sở sản xuất bánh kẹo có phải thu hồi số bánh kẹo đã bán khi phát hiện số bánh kẹo đó đã bị hết hạn? Hàng hóa bị khuyết tật thì có phải bồi thương thiệt hại? Tôi đang là chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo, vừa rồi tôi có vừa bán một lô hàng nhưng sao đó phát hiện số bánh kẹo đó đã bị hết hạn. Vậy tôi có phải thu hồi số bánh kẹo đã bán ra thị trường hay không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ sở sản xuất bánh kẹo phải thu hồi số bánh kẹo đã bán khi phát hiện số bánh kẹo đó đã bị hết hạn?

Tại Điều 22 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 có quy định về trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật như sau:

Khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm:

1. Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có khuyết tật trên thị trường;

2. Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, truyền hình tại địa phương mà hàng hóa đó được lưu thông với các nội dung sau đây:

a) Mô tả hàng hóa phải thu hồi;

b) Lý do thu hồi hàng hóa và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do khuyết tật của hàng hóa gây ra;

c) Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi hàng hóa;

d) Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật của hàng hóa;

đ) Các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình thu hồi hàng hóa;

3. Thực hiện việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đúng nội dung đã thông báo công khai và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi;

4. Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh nơi thực hiện thu hồi hàng hóa có khuyết tật sau khi hoàn thành việc thu hồi; trường hợp việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương.

Căn cứ theo quy định hiện hành, thì trong trường hợp phát hiện số bánh kẹo đó đã bị hết hạn thì bạn phải tiến hành thu hồi theo đúng nội dung đã thông báo công khai và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi.

Hàng hóa bị khuyết tật thì có phải bồi thương thiệt hại?

Tại Khoản 1 Điều 23 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 có quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra như sau:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật, trừ trường hợp quy định tại Điều 24 của Luật này.

Như vậy, nếu hàng hóa khuyết tật gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.