Hồ sơ trình ký thẩm duyệt thiết kế về PCCC cứu nạn, cứu hộ trong CAND quy định ra sao?

Ngày hỏi:08/04/2022

Hồ sơ trình ký thẩm duyệt thiết kế về PCCC cứu nạn, cứu hộ trong CAND? Hồ sơ trình ký kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trong CAND? Mong được giải đáp thắc mắc

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hồ sơ trình ký thẩm duyệt thiết kế về PCCC cứu nạn, cứu hộ trong CAND

Căn cứ Phụ lục Danh mục thành phần hồ sơ trình ký về PCCC cứu nạn, cứu hộ trong CAND được ban hành kèm theo Thông tư 06/2022/TT-BCA quy định như sau:

1. Hồ sơ trình ký thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

a) Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

b) Báo cáo thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc báo cáo kết quả xem xét chấp thuận địa điểm xây dựng công trình;

c) Bảng đối chiếu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

d) Dự thảo văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng công trình hoặc văn bản góp ý về giải pháp phòng cháy và chữa cháy hoặc giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

đ) Dự thảo văn bản thông báo phí thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy;

e) Dự thảo văn bản trả lời;

g) Phiếu tiếp nhận hồ sơ và các giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ của chủ đầu tư đã nộp trước đó và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản ủy quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có).

Hồ sơ trình ký kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trong CAND

Căn cứ Phụ lục Danh mục thành phần hồ sơ trình ký về PCCC cứu nạn, cứu hộ trong CAND được ban hành kèm theo Thông tư 06/2022/TT-BCA quy định như sau:

2. Hồ sơ trình ký kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

a) Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

b) Báo cáo kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

c) Các biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

d) Dự thảo văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

đ) Dự thảo văn bản trả lời;

e) Phiếu tiếp nhận hồ sơ và các giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ của chủ đầu tư đã nộp trước đó.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin