Viên chức không đạt yêu cầu tập sự có thể bị đơn phương chấm dứt hợp đồng? Thời gian tập sự là bao lâu?

Ngày hỏi:07/04/2022

Viên chức không đạt yêu cầu tập sự có thể bị đơn phương chấm dứt hợp đồng? Thời gian tập sự là bao lâu? Em đã hoàn thành thủ tục và đang thực hiện chế độ tập sự. Xin hỏi là nếu trong thời gian tập sự không hoàn thành yêu cầu thì có thể bị đuổi việc vì em đã nhận được quyết định tuyển dụng? Thời gian tập sự là bao lâu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Viên chức có quyết định tuyển dụng nhưng không đạt yêu cầu tập sự có thể bị đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Điều 29 Luật Viên chức 2010 bổ sung bởi Khoản 4, Điểm b Khoản 12 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

e) Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự

Như vậy, theo quy định hiện hành thì trong trường hợp đã nhận quyết định tuyển dụng và tiến hành tập sự thì nếu không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Thời gian tập sự là bao lâu?

Theo Điều 27 Luật Viên chức 2010 quy định về chế độ tập sự như sau:

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

Theo đó, thời gian tập từ tùy theo thỏa thuận tuy nhiên phải từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định hợp đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.