Doanh nghiệp kinh doanh BĐS không được ngân hàng bảo lãnh có làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được không?

Ngày hỏi:06/04/2022

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được ngân hàng bảo lãnh có làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được không? Có thể lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại qua cái hình thức nào? Doanh nghiệp của tôi đang thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản tuy nhiên đối với dự án này chúng tôi không được ngân hàng bảo lãnh vậy thì chúng tôi có thể làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được ngân hàng bảo lãnh có làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được không?

Căn cứ Điều 21 Luật nhà ở 2015 sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 quy định về điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại như sau:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư

3. Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì trong trường hợp doanh nghiệp của bạn dù đã đáp ứng các điều kiện khác. Tuy nhiên, không được Ngân hàng đồng ý bảo lãnh đối với dự án này thì bạn vẫn không được làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Có thể lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại qua cái hình thức nào?

Theo Điều 22 Luật Nhà ở 2014 sửa đổi bởi Điểm b, điểm e Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 quy định về dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng.

2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Đầu tư dự án "