Trưởng phòng nhân sự có được giao kết hợp đồng lao động với người lao động?

Ngày hỏi:05/04/2022

Trưởng phòng nhân sự có được giao kết hợp đồng lao động với người lao động hay không? Em đang đi xin việc tại một công ty, hợp đồng lao động của em không phải do giám đốc ký mà trưởng phòng nhân sự ký. Vậy có đúng theo quy định hay không? Em tính làm thêm một số công việc ở ngoài, vậy em có được cùng lúc giao kết nhiều hợp đồng hay không? Em cảm ơn anh chị!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trưởng phòng nhân sự có được giao kết hợp đồng lao động với người lao động hay không?

Tại Khoản 3 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động như sau:

3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Như vậy, trong trường hợp trưởng phòng nhân sự được ủy quyền để thực hiện ký kết hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động của bạn vẫn đúng theo quy định của pháp luật.

Người lao động có được giao kết cùng lúc nhiều hợp đồng lao động hay không?

Tại Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về việc giao kết nhiều hợp đồng lao động như sau:

1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin