Cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao?

Ngày hỏi:05/04/2022

Cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao? Ký Sổ tang tại cơ quan đại diện nước ngoài tại Hà Nội theo nghi lễ đối ngoại? Mong được giải đáp thắc mắc

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Việc cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Theo Điều 41 Nghị định 18/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/04/2022) quy định về cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao như sau:

1. Dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài:

a) Đối với ngày kỷ niệm vào năm tròn: lãnh đạo cấp Bộ trưởng là khách chính, thay mặt Chính phủ đọc bài phát biểu chúc mừng;

b) Đối với ngày kỷ niệm vào năm khác, lãnh đạo cấp Thứ trưởng là khách chính, thay mặt Chính phủ đọc bài phát biểu chúc mừng.

2. Dự chiêu đãi kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: lãnh đạo cấp Thứ trưởng là khách chính, thay mặt Chính phủ đọc bài phát biểu chúc mừng. Trường hợp đặc biệt, thực hiện theo đề án được phê duyệt.

3. Đối với các sự kiện khác do cơ quan đại diện nước ngoài tổ chức: các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Bộ Ngoại giao đề xuất, xin ý kiến cấp có thẩm quyền quyết định lãnh đạo cấp cao hoặc lãnh đạo bộ, ngành, địa phương dự các sự kiện trên tinh thần phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế và thông lệ của từng sự kiện.

Ký Sổ tang tại cơ quan đại diện nước ngoài tại Hà Nội theo nghi lễ đối ngoại

Căn cứ theo Điều 42 Nghị định 18/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/04/2022) quy định về việc Ký Sổ tang tại cơ quan đại diện nước ngoài tại Hà Nội theo nghi lễ đối ngoại như sau:

1. Đại diện Bộ ngoại giao đến ký Sổ tang khi các cơ quan đại diện nước ngoài mở sổ tang.

2. Trường hợp đặc biệt, Bộ Ngoại giao đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến ký Sổ tang tại cơ quan đại diện nước ngoài.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin