Xe chưa được cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông có phải đăng ký tạm thời hay không?

Ngày hỏi:05/04/2022

Xe chưa được cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông có phải đăng ký tạm thời không? Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xe tạm thời bao gồm gì? Tôi mới mua một chiếc xe máy nhưng chưa được cấp biển số chính thức, bây giờ muốn sử dụng đi lại có được không? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Xe chưa được cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông có phải đăng ký tạm thời không?

Căn cứ Điều 12 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về xe phải đăng ký tạm thời như sau:

Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông; xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức; xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

Như vậy, xe chưa được đăng ký cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông phải đăng ký tạm thời với cơ quan có thẩm quyền để được sử dụng đi lại.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xe tạm thời bao gồm gì?

Căn cứ Điều 13 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về hồ sơ đăng ký xe tạm thời như sau:

1. Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

b) Bản sao hóa đơn bán hàng theo quy định hoặc phiếu xuất kho.

2. Xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh:

a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

b) Bản sao Tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai chi tiết nhập khẩu xe. Đối với xe đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, thủ tục đăng ký, cấp biển số tạm thời giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

3. Xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc danh sách xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị đăng ký.

4. Xe ô tô của người nước ngoài, đăng ký ở nước ngoài tay lái bên phải (tay lái nghịch), tay lái bên trái tham gia giao thông theo hình thức Canavan được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật:

a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

b) Văn bản cho phép tham gia giao thông tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, hồ sơ đăng ký xe tạm thời để được tham gia giao thông bao gồm: giấy khai đăng ký xe, các giấy tờ liền quan đến xe như hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, tờ khai xuất nhập khẩu... Chủ xe được đăng ký xe tạm thời tại cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.