Đánh rơi giấy thông hành thì có bị hủy giá trị sử dụng? Có phải trình báo cho cơ quan nhà nước khi đánh rơi giấy thông hành?

Ngày hỏi:05/04/2022

Đánh rơi giấy thông hành thì có bị hủy giá trị sử dụng không? Tôi là An, đang sinh sống ở tỉnh Tây Ninh, sáng nay tôi sơ xuất đánh rơi giấy thông hành, giấy tôi còn giá trị sử dụng, vậy giấy thông hành của tôi có bị hủy giá trị sử dụng không? Tôi có phải trình báo cho cơ quan nhà nước hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đánh rơi giấy thông hành thì có bị hủy giá trị sử dụng không?

Tại Điều 10 Nghị định 76/2020/NĐ-CP có quy định về các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành như sau:

1. Giấy thông hành còn thời hạn bị mất.

2. Giấy thông hành đã cấp cho người thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

3. Giấy thông hành của người thuộc trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn sẽ bị hủy giá trị sử dụng giấy thông hành vì giấy của bạn bị mất khi còn thời hạn sử dụng.

Có phải trình báo cho cơ quan nhà nước khi đánh rơi giấy thông hành?

Tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 11 Nghị định 76/2020/NĐ-CP có quy định về hủy giá trị sử dụng giấy thông hành còn thời hạn bị mất như sau:

1. Trường hợp bị mất giấy thông hành ở trong nước, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy thông hành trực tiếp nộp hoặc gửi đơn trình báo mất giấy thông hành theo Mẫu M02 ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan cấp giấy thông hành. Nếu vì lý do bất khả kháng không nộp hoặc gửi đơn theo thời hạn quy định thì phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.

2. Trường hợp bị mất giấy thông hành ở nước ngoài, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy thông hành phải báo cho cơ quan chức năng của nước sở tại để làm các thủ tục xác nhận việc mất giấy thông hành và được tạo điều kiện cho xuất cảnh; khi về nước phải trình báo về việc mất giấy thông hành với đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh của Việt Nam tại cửa khẩu.

Như vậy, trong trường hợp mất giấy thông hành thì trong thời hạn 48 kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy phải trình báo cho cơ quan cấp giấy thông hành trong trường hợp mất ở trong nước hoặc cơ quan chức năng của nước sở tại trong trường hợp mất ở ngoài nước.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.