Doanh nghiệp đấu giá tài sản ngừng hoạt động trong 06 tháng có bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động hay không?

Ngày hỏi:02/04/2022

Doanh nghiệp đấu giá tài sản ngừng hoạt động trong 06 tháng có bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động? Hiện tại tôi đang là quản lý của doanh nghiệp đấu giá, vì lý do làm ăn thua lỗ nên phải ngừng hoạt động trong 06 tháng, vậy thì có bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động hay không? Tôi cảm ơn rất nhiều.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản ngừng hoạt động trong 06 tháng có bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động?

Tại Khoản 1 Điều 32 Luật Đấu giá tài sản 2016 có quy định về thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

1. Doanh nghiệp đấu giá tài sản bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này;

b) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động là giả mạo;

c) Ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động;

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không gửi báo cáo theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 24 của Luật này mà tái phạm;

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, việc doanh nghiệp dừng hoạt động trong vòng 06 tháng thì sẽ chưa bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động. Trong trường hợp doanh nghiệp dừng hoạt động trong 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động thì sẽ bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động.

Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp bị thu hồi giấy đăng ký do ngừng hoạt động 01 năm

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 32 Luật Đấu giá tài sản 2016 có quy định về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

2. Việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

...

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp gửi thông báo bằng văn bản và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Sở Tư pháp để giải trình; sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp nếu như doanh nghiệp không thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 32 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin