Để trở thành đấu giá viên cần đáp ứng những điều kiện như thế nào?

Ngày hỏi:02/04/2022

Để trở thành đấu giá viên cần đáp ứng những điều kiện gì? Tôi đang có dự định trở thành đấu giá viên để làm việc tại một công ty gần nhà, vậy tôi cần đáp ứng những điều kiện gì để trở thành đấu giá viên. Tôi cảm ơn anh chị rất nhiều.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Để trở thành đấu giá viên cần đáp ứng những điều kiện gì?

Tại Điều 10 Luật Đấu giá tài sản 2016 có quy định về tiêu chuẩn của đấu giá viên như sau:

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật này;

4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Như vậy, để có thể trở thành đấu giá viên, bạn cần phải đáp ứng đủ 04 điều kiện được quy định tại Điều 10 Luật Đấu giá tài sản 2016 thì bạn sẽ trở thành đấu giá viên.

Thời gian đào tạo nghề đấu giá là bao lâu? Những đối tượng nào sẽ được miễn đào tạo nghề đấu giá?

Tại Khoản 2 Điều 11 Luật Đấu giá tài sản 2016 có quy định về đào tạo nghề đấu giá như sau:

2. Thời gian khóa đào tạo nghề đấu giá là 06 tháng. Người hoàn thành khóa đào tạo nghề đấu giá được cơ sở đào tạo nghề đấu giá cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá.

Tại Điều 12 Luật Đấu giá tài sản 2016 có quy định người được miễn đào tạo nghề đấu giá như sau:

1. Người đã là luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên có thời gian hành nghề từ 02 năm trở lên.

2. Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì thời gian đào tạo nghề đấu giá là 06 tháng. Và những đối tượng được quy định như trên sẽ được miễn đào tạo nghề đấu giá.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.