Người lao động phải mở tài khoản ngân hàng để nhận lương có phù hợp với quy định?

Ngày hỏi:01/04/2022

Chào anh chị, công ty em yêu cầu người lao động phải mở tài khoản ngân hàng để nhận lương, yêu cầu này có phù hợp với quy định của pháp luật không? Cảm ơn anh chị!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Yêu cầu người lao động phải mở tài khoản ngân hàng để nhận lương có phù hợp với quy định?

Tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

Điều 96. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Theo đó, đối với hình thức trả lương, vấn đề này sẽ được thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Chính vì vậy, việc công ty yêu cầu trả lương qua tài khoản ngân hàng là thỏa thuận của hai bên và phải có ý kiến, đồng thuận của người lao động.

Tiền lương có bắt buộc phải trả theo tháng?

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

Điều 97. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì pháp luật không bắt buộc phải phải trả lương cho người lao động theo tháng. Tiền lương có thể được trả theo giờ, ngày, tuần làm việc hoặc do hai bên có thỏa thuận.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.