Miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phải dựa trên nguyên tắc nào?

Ngày hỏi:01/04/2022

Miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước dựa trên nguyên tắc nào? Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước? Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước dựa trên nguyên tắc nào?

Nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Trả lời: Nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Khoản 1 Điều 59 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở, theo đó: 

Việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) Người được miễn, giảm tiền thuê nhà ở phải là người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở (bao gồm người đại diện đứng tên trong hợp đồng và các thành viên khác có tên trong hợp đồng thuê nhà);

b) Việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở chỉ xét một lần cho người thuê; trường hợp thuê nhiều nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì chỉ được hưởng miễn, giảm tiền thuê đối với một nhà ở;

c) Trường hợp một người thuộc đối tượng được hưởng nhiều chế độ miễn, giảm tiền thuê nhà ở thì chỉ được hưởng mức cao nhất;

d) Trường hợp trong một hộ gia đình có từ hai người trở lên đang thuê nhà ở thuộc diện được giảm tiền thuê thì được miễn tiền thuê nhà ở.

Trên đây là tư vấn về nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.  

Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Chào Quý Ban tư vấn. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước gồm những ai? Mong sớm nhận được phản hồi  từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Trả lời: Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Khoản 2 Điều 59 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở, theo đó: 

Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ bao gồm:

a) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Hộ nghèo, cận nghèo theo quy định về chuẩn nghèo, cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

c) Người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị.

Trên đây là tư vấn về đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.  

Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Chào Quý Ban tư vấn. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước gồm những ai? Mong sớm nhận được phản hồi  từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Trả lời: Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Khoản 2 Điều 59 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở, theo đó: 

Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ bao gồm:

a) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Hộ nghèo, cận nghèo theo quy định về chuẩn nghèo, cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

c) Người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị.

Trên đây là tư vấn về đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.  

Chúc sức khỏe và thành công! 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin