Có đăng ký kinh doanh thực phẩm sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không?

Ngày hỏi:29/03/2022

Chào anh chị, cho tôi hỏi vấn đề như sau, trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tôi có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm. Vậy tôi có được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có đăng ký kinh doanh thực phẩm sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?

Tại Khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm 2010 có quy định đối tượng, điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

1. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này;

b) Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn có đăng ký đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì bạn có thể sẽ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, bạn cần phải đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật An toàn thực phẩm 2010 thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Chỉ có một cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?

Tại Điều 35 Luật An toàn thực phẩm 2010 có quy định thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Như vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ quy định cụ thể thẩm quyền cấp theo lĩnh vực được phân công quản lý.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.