Tất cả người lao động không được làm việc ban đêm khi đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi đúng không?

Ngày hỏi:29/03/2022

Tôi được biết luật lao động có quy định về việc người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm khi đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, quy định này được áp dụng cho cả lao động nam và lao động nữ luôn hay sao? Tôi cảm ơn anh chị đã giúp đỡ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có phải tất cả người lao động không được làm việc ban đêm khi đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi?

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

Điều 137. Bảo vệ thai sản

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Tại Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về việc người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm khi đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Tuy nhiên, nội dung này được quy định tại Chương X Những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới. Chính vì vậy, đây chỉ là những nội dung được quy định cá biệt đối với lao động nữ, không áp dụng đối với lao động nam.

Có được cử lao động nam có con dưới 12 tháng tuổi đi công tác nước ngoài?

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

Điều 137. Bảo vệ thai sản

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Như vậy, đối với trường hợp lao động nam có con dưới 12 tháng tuổi, bạn vẫn có thể đi công tác nước ngoài vì quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 về vấn đề không được đi công tác xa chỉ áp dụng đối với lao động nữ. Trong trường hợp quy định nơi bạn đang công tác có quy định về việc không được cử lao động nam có con dưới 12 tháng đi công tác nước ngoài thì bạn sẽ không phải đi công tác.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin