Làm thư viện ở trường học có được hưởng phụ cấp thâm niên hay không?

Ngày hỏi:29/03/2022

Xin cho tôi hỏi tôi làm thư viện ở trường học từ năm 1999 đến nay vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Làm thư viện ở trường học có được hưởng phụ cấp thâm niên?

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP có quy định về đối tượng áp dụng đối với phụ cấp thâm niên như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Như vậy, đối với phụ cấp thâm niên, bạn không thuộc trường hợp được áp dụng phụ cấp thâm niên nhà giáo bởi quy định chỉ áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục. Bạn đang làm công tác thư viện, không thực hiện công tác giảng dạy, giáo dục nên bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thâm niên.

Người đang làm việc tại thư viện trường học có được hưởng phụ cấp công vụ?

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2012/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

d) Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Như vậy, đối với người đang làm việc tại thư viện trường học, quy định về phụ cấp công vụ không áp dụng đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Chính vì vậy, người đang làm việc tại thư viện trường học không được hưởng phụ cấp công vụ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.