Người đứng đầu cơ quan báo chí phải có địa chỉ thường trú tại Việt Nam có đúng không?

Ngày hỏi:28/03/2022

Tôi được đề xuất bổ nhiệm làm giám đốc của một cơ quan báo chí, tuy nhiên hiện tại tôi chưa có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. Như vậy có được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người đứng đầu cơ quan báo chí phải có địa chỉ thường trú tại Việt Nam?

Căn cứ Khoản 2 Điều 23 Luật Báo chí 2016 có quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí gồm:

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo không áp dụng tiêu chuẩn này;

c) Có thẻ nhà báo còn hiệu lực. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo, tạp chí khoa học không áp dụng tiêu chuẩn này;

d) Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.

Như vậy, để có thể được bổ nhiệm làm giám đốc cơ quan báo chí tại Việt Nam, bạn cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện như trên. Có địa chỉ thường trú tại Việt Nam là một trong số các điều kiện trên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí

Căn cứ Điều 24 Luật này người đứng đầu cơ quan báo chí người đứng đầu cơ quan báo chí có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản báo chí và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí.

3. Phê duyệt kết cấu nội dung ấn phẩm; kênh, chương trình phát thanh, truyền hình; báo, chuyên trang của báo điện tử.

4. Chỉ đạo thực hiện đúng tôn chỉ, Mục đích và các quy định ghi trong giấy phép.

5. Quản lý nhân sự, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà báo, phóng viên, nhân viên; quản lý tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan báo chí.

6. Không được đảm nhiệm chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí khác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.