Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản có cần sự đồng ý của cơ quan nhà nước không?

Ngày hỏi:25/03/2022

Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản có cần sự đồng ý của cơ quan nhà nước? Công ty của tôi muốn chuyển nhượng 10% dự án bất động sản cho công ty khác thì có cần phải có sự đồng ý của UBND tỉnh không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản có cần sự đồng ý của cơ quan nhà nước?

Căn cứ Khoản 3 Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản như sau:

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, công ty của bạn cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư (UBND tỉnh) thì mới có thể chuyển nhượng một phần dự án bất động sản.

Điều kiện để được chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Căn cứ Điều 49 Luật này điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản như sau:

1. Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:

a) Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;

b) Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

c) Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

2. Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

3. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.