Đang thường trú ở Đồng Nai, tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh thì xin cấp lý lịch tư pháp ở đâu?

Ngày hỏi:21/03/2022

Chào anh chị, cho tôi hỏi tôi thường trú ở Đồng Nai, đang tạm trú ở Thành phố Hồ Chí Minh, nay tôi có việc cần xin cấp lý lịch tư pháp thì tôi có thể đến đâu để xin? Tôi cảm ơn anh chị.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thường trú tại Đồng Nai, tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thì xin cấp lý lịch tư pháp ở đâu?

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009 có quy định như sau:

Điều 44. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn có thể xin lý lịch tư pháp tại một trong hai nơi: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

Nếu không xác định được nơi thường trú thì xin cấp lý lịch tư pháp ở đâu?

Tại Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009 có quy định như sau:

Điều 44. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

Như vậy trong trường hợp không xác định được nơi thường trú thì có thể tiến hành xin lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú. Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú và nơi tạm trú thì Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia sẽ là nơi cấp phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.