Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi có phải bồi thường không? Thẩm quyền thu hồi đất nhà thờ thuộc UBND tỉnh?

Ngày hỏi:17/03/2022

Ngoài việc thu hồi đất vì quốc phòng, an ninh thì nhà nước quyết định thu hồi đất trong trường hợp nào nữa? Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi có phải bồi thường không? Thẩm quyền thu hồi đất nhà thờ thuộc về UBND tỉnh?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ngoài việc thu hồi đất vì quốc phòng, an ninh thì nhà nước quyết định thu hồi đất trong trường hợp nào nữa?

Ngoài việc thu hồi đất vì quốc phòng, an ninh thì nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp nào nữa?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Luật đất đai 2013 quy định nội dung trên như sau:

1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Như vậy, ngoài việc thu hồi đất vì quốc phòng, an ninh thì nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp nêu trên.

Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi có phải bồi thường không?

Dạ, xin hỏi khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì có phải bồi thường không? Việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế và người sử dụng đất không vi phạm gì về đất đai.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 90 Luật đất đai 2013 quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi như sau:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

- Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

- Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Như vậy, tùy vào việc thu hoạch của nhà bạn vào thời điểm nào để có căn cứ bồi thường cụ thể , ví dụ: Tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường; Tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; Hay trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.

Thẩm quyền thu hồi đất nhà thờ thuộc về UBND tỉnh?

Cho em hỏi thẩm quyền thu hồi đất của nhà thờ có phải thuộc về UBND tỉnh không ạ?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì đất thuộc nhà thờ là đất cơ sở tôn giáo.

Điểm a Khoản 1 Điều 66 Luật này cũng quy định về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

...

Như vậy, căn cứ các quy định trên thì thẩm quyền thu hồi đất thuộc nhà thờ (đất cơ sở tôn giáo) thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.