Phát hành vé đặt cược có mệnh giá thấp hơn mức đặt cược tối thiểu trong kinh doanh đặt cược bị xử phạt như thế nào?

Ngày hỏi:15/03/2022

Phát hành vé đặt cược có mệnh giá thấp hơn mức đặt cược tối thiểu trong kinh doanh đặt cược bị xử phạt như nào?Hành vi ký hợp đồng làm đại lý bán vé đặt cược với các cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện làm đại lý bị xử phạt như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phát hành vé đặt cược có mệnh giá thấp hơn mức đặt cược tối thiểu trong kinh doanh đặt cược bị xử phạt như nào?

Căn cứ Điều 18 Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về vé đặt cược như sau:

1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi phát hành vé đặt cược không đầy đủ nội dung, thông tin theo quy định pháp luật.

2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi phát hành vé đặt cược có mệnh giá thấp hơn mức đặt cược tối thiểu hoặc vượt quá mức đặt cược tối đa theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Như vậy, phát hành vé đặt cược có mệnh giá thấp hơn mức đặt cược tối thiểu sẽ bị xử phạt từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 06 tháng đến 12 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

Hành vi ký hợp đồng làm đại lý bán vé đặt cược với các cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện làm đại lý bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ Điều 19 Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về đại lý bán vé đặt cược như sau:

1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi ký hợp đồng làm đại lý bán vé đặt cược với các cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện làm đại lý theo quy định của pháp luật.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thanh lý hợp đồng đã ký với các cá nhân, tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện làm đại lý bán vé đặt cược theo quy định của pháp luật;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, hành vi ký hợp đồng làm đại lý bán vé đặt cược với các cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện làm đại lý sẽ bị phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, buộc thanh lý hợp đồng đã ký với các cá nhân, tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.