Kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược thì bị phạt như thế nào?

Ngày hỏi:15/03/2022

Kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược bị phạt như thế nào? Cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược trong kinh doanh đặt cược bị xử phạt như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược bị phạt như thế nào?

Căn cứ Điều 11 Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về loại hình đặt cược và sản phẩm đặt cược như sau:

1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Kinh doanh loại hình đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược;

b) Kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại Điều này.

Như vậy, kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược sẽ bị phạt từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

Cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược trong kinh doanh đặt cược bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ Điều 12 Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về quản lý người chơi như sau:

1. Phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi bán vé đặt cược cho các đối tượng không được phép tham gia đặt cược.

2. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng nếu vi phạm lần đầu; từ 12 tháng đến 24 tháng nếu vi phạm từ lần thứ hai trở lên đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại Điều này.

Như vậy, cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược thì sẽ bị xử phạt từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.