Cử nhân luật mới ra trường có được làm công chứng viên hay không?

Ngày hỏi:11/03/2022

Cử nhân luật mới ra trường có được làm công chứng viên hay không? Thời gian đào tạo nghề công chức đối với cử nhân luật là bao lâu? Chào anh chị, cho em hỏi em vừa tối nghiệp cử nhân luật, nay em muốn làm công chứng viên thì có thể thực hiện ngay không ạ? Nhờ anh chị tư vấn, cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cử nhân luật mới ra trường có được làm công chứng viên hay không?

Tại Điều 8 Luật Công chứng 2014 có quy định tiêu chuẩn công chứng viên như sau:

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

1. Có bằng cử nhân luật;

2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

5. Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

Như vậy, trong trường hợp bạn vừa tốt nghiệp cử nhân luật thì bạn chưa thể làm công chứng viên ngay. Bởi tiêu chuẩn công chứng viên yêu cầu phải có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật. Chính vì vậy, khi bạn mới tốt nghiệp thì bạn chưa thể trở thành công chứng viên.

Thời gian đào tạo nghề công chức đối với cử nhân luật là bao lâu?

Tại Điều 9 Luật Công chứng 2014 có quy định đào tạo nghề công chứng như sau:

1. Người có bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng.

2. Thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng.

Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng được cơ sở đào tạo nghề công chứng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng.

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết về cơ sở đào tạo nghề công chứng, chương trình khung đào tạo nghề công chứng và việc công nhận tương đương đối với những người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài.

Như vậy, đối với người có trình độ cử nhân luật thì thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.