Hòa giải viên có được tiết lộ thông tin mà mình biết trong quá trình hòa giải tại Tòa án không?

Ngày hỏi:11/03/2022

Hòa giải viên có được tiết lộ thông tin mà mình biết trong quá trình hòa giải tại Tòa án? Trong quá trình hòa giải, các bên được phép ghi âm, ghi hình tại buổi hòa giải không? Chào luật sư, vừa rồi em được mời đi hòa giải tranh chấp đất ở Tòa án nhưng khi hòa giải, thì người hòa giải không cho ghi âm lại cuộc nói chuyện, như vậy có đúng không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hòa giải viên có được tiết lộ thông tin mà mình biết trong quá trình hòa giải tại Tòa án?

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định về bảo mật thông tin đối thoại, hòa giải tại Tòa án quy định như sau:

Hòa giải viên, các bên, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được mời tham gia hòa giải, đối thoại không được tiết lộ thông tin mà mình biết được trong quá trình hòa giải, đối thoại.

Như vậy, hòa giải viên không được tiết lộ thông tin mà mình biết được trong quá trình hòa giải, đối thoai.

Trong quá trình hòa giải, các bên được phép ghi âm, ghi hình tại buổi hòa giải không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định về bảo mật thông tin đối thoại, hòa giải tại Tòa án quy định như sau:

Trong quá trình hòa giải, đối thoại không được ghi âm, ghi hình, ghi biên bản hòa giải, đối thoại. Việc lập biên bản chỉ được thực hiện để ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại theo quy định tại Điều 31 của Luật này. Hòa giải viên, các bên chỉ được ghi chép để phục, vụ cho việc hòa giải, đối thoại và phải bảo mật nội dung đã ghi chép.

Như vậy, các bên không được ghi âm, ghi hình tại buổi hòa giải. Các bên chỉ được ghi chép để phục, vụ cho việc hòa giải, đối thoại và phải bảo mật nội dung đã ghi chép.

Trong trường hợp trên, người hòa giải không cho phép bạn ghi âm lại cuộc trò chuyện tại buổi hòa giải là đúng với quy định pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin