Cá nhân kinh doanh môi giới BĐS được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh BĐS không?

Ngày hỏi:10/03/2022

Cá nhân kinh doanh môi giới bất động sản được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản? Người môi giới bất động sản có được trả thù lao không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cá nhân kinh doanh môi giới bất động sản được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản?

Căn cứ Khoản 3 Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Như vậy cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không đồng lời là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Người môi giới bất động sản có được trả thù lao không?

Căn cứ Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về thù lao môi giới bất động sản như sau:

- Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.

- Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

Như vậy, khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh được hưởng tiền thù lao từ khách hàng, mức thù lao do các bên thỏa thuận trong hợp đồng môi giới.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.