Có quyền đăng ký khai sinh cho con trong trường hợp không có cha hoặc mẹ có được hay không?

Ngày hỏi:10/03/2022

Có quyền đăng ký khai sinh cho con trong trường hợp không có cha hoặc mẹ? Họ tên, quốc tịch của con được ghi theo ai trong trường hợp khai sinh không có cha hoặc mẹ? Chào luật sư, em có con với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn, cả hai hiện tại không gặp nhau, vì một số lý do cá nhân khi sinh em bé ra em có thể đặt họ tên em bé theo họ của mẹ em được không ạ? Xin luật sư tư vấn?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có quyền đăng ký khai sinh cho con trong trường hợp không có cha hoặc mẹ?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Bên cạnh đó Điều 15 quy định về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Như vậy, trong trường hợp con sinh ra không có cha hoặc mẹ thì cha hoặc mẹ vẫn có quyền đăng ký khai sinh cho con theo quy định của pháp luật.

Họ tên, quốc tịch của con được ghi theo ai trong trường hợp khai sinh không có cha hoặc mẹ?

Căn cứ tại Điều 9, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định hướng dẫn Luật hộ tịch quy định như sau:

Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký khai sinh

Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.

Đồng thời tại Khoản 2, điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

Như vậy, cha mẹ vẫn có quyền đăng ký khai sinh cho con khi chưa kết hôn. Trong trường hợp này, các cán bộ hộ tịch sẽ đăng ký khai sinh cho con trong trường hợp trẻ chưa xác định được cha hoặc mẹ. Bởi theo Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP nếu cha mẹ đã đăng ký kết hôn thì phải xuất trình giấy đăng ký kết hôn. Trong trường hợp chưa đăng ký kết hôn thì phần tên của cha hoặc mẹ sẽ bị bỏ trống, tùy vào người đi làm thủ tục là ai.

Đối với trường hợp của bạn, bạn không thể đặt họ tên con theo họ tên của mẹ bạn. Trong trường hợp này, cán bộ hộ tịch sẽ đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch em bé theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch theo của bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.