Còn 1 tuần nữa nhập ngũ thì có được tạm hoãn hay không?

Ngày hỏi:10/03/2022

Còn 1 tuần nữa nhập ngũ thì có được tạm hoãn? Ai có quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ? Chào anh chị, cho em hỏi trường hợp còn khoảng 1 tuần nữa thì nhập ngũ, mà giờ e muốn làm đơn xin tạm hoãn thì có được không? Mong nhận được hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Còn 1 tuần nữa nhập ngũ thì có được tạm hoãn?

Tại Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 có quy định như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

h) Dân quân thường trực.

Như vậy, nếu như bạn thuộc một trong các trường hợp được nêu tại Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì bạn sẽ được tạm hoãn. Hiện nay pháp luật không quy định có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ trước thời gian nhập ngũ 1 tuần hay không. Chính vì vậy, bạn nên làm đơn xin tạm hoãn và liên hệ với chính quyền địa phương nơi bạn đang sinh sống để được hỗ trợ cụ thể hơn.

Ai có quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Tại Khoản 1 Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật này.

Như vậy, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin