Việc Truyền thông Phòng chống tác hại thuốc lá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:04/03/2022

Công tác Truyền thông PCTHTL tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) được quy định thế nào? Công tác giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTHTL quy định ra sao? Xin giải dáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Công tác Truyền thông PCTHTL tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31)

Theo Tiểu mục 9 Mục II Nội dung Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 Ban hành kèm theo Quyết định 366/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định về Truyền thông PCTHTL tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) như sau:

- Nội dung: Tuyên truyền về PCTHTL tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội).

- Đối tượng, phạm vi: Cán bộ, công chức, người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch; các vận động viên thể thao; người dân tại địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến:

+ 43 lần phát TVC về linh vật SEA Games 31 với nội dung “Thể thao không thuốc lá” trong các chương trình bình luận SEA Games trên kênh VTVCap3-Thể thao TV.

+ 1 TVC về linh vật SEA Games 31 với nội dung “Thể thao không thuốc lá” trong các chương trình bình luận SEA Games;

+ 200 linh vật cho SEA Games có in thông điệp PCTHTL đặt tại trung tâm báo chí, cơ quan tổ chức SEA Games, khách sạn lưu trú của các Đoàn;

+ 1400 phướn dọc treo trên đường phố và tại địa điểm thi đấu.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 đến tháng 5 năm 2022.

2. Công tác giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTHTL

Theo Tiểu mục 10 Mục II Nội dung Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 Ban hành kèm theo Quyết định 366/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định về Truyền thông PCTHTL tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) như sau:

- Nội dung: Giám sát tình hình thực thi Luật PCTHTL theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về:

+ Thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá;

+ Thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị, sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

+ Thực hiện quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

- Đối tượng, phạm vi: Trụ sở một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; một số đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở; một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức giám sát.

- Kết quả dự kiến:

+ 54 cơ quan/đơn vị được giám sát về việc thực hiện các hoạt động PCTHTL;

+ 4 đợt giám sát về việc thực hiện các hoạt động PCTHTL được tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.