Luật sư có đương nhiên được miễn đào tạo nghề công chứng?

Ngày hỏi:04/03/2022

Luật sư đương nhiên được miễn đào tạo nghề công chứng? Em hiện đang là sinh viên ngành luật, em có nguyện vọng làm luật sư và công chứng viên, em muốn biết nếu đã được cấp thẻ luật sư thì có đương nhiên được miễn đào tạo nghề công chứng không ạ? Thời gian tập sự hành nghề công chứng là bao lâu đối với trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Luật sư đương nhiên được miễn đào tạo nghề công chứng?

Căn cứ Điều 10 Luật Công chứng 2014 có quy định về miễn đào tạo nghề công chứng như sau:

1. Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

b) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

c) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

d) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

2. Người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều này phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết về khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, luật sư không đương nhiên được miễn đào tạo nghề công chứng, Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên mới được miễn đào tạo nghề công chứng. Tuy nhiên luật sư hành nghề từ 05 năm trở lên muốn trở thành công chứng viên phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng.

Thời gian tập sự hành nghề công chứng bao lâu đối với trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng?

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Luật này có quy định như sau:

Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.

Như vậy, thời gian tập sự hành nghề công chứng đối với trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng là 6 tháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin