Công ty bảo hiểm không hoạt động mấy tháng thì bị bị thu hồi giấy phép?

Ngày hỏi:03/03/2022

Công ty bảo hiểm không hoạt động mấy tháng thì bị sẽ bị thu hồi giấy phép? Nhân viên công ty bảo hiểm có được làm đại lý bảo hiểm không? Tại hiện nay em là nhân viên công ty bảo hiểm nên muốn biết thêm quy định.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công ty bảo hiểm không hoạt động mấy tháng thì bị sẽ bị thu hồi giấy phép?

Khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định:

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

- Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin cố ý làm sai sự thật;

- Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động mà không bắt đầu hoạt động;

- Giải thể theo quy định tại Điều 82 của Luật này;

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp;

- Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động;

- Không bảo đảm các yêu cầu về tài chính để thực hiện các cam kết với bên mua bảo hiểm.

Như vậy, những trường hợp có thể bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động này thì chỉ có trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động mà không bắt đầu hoạt động. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đã đi vào hoạt động nhưng sau đó không hoạt động một thời gian thì không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động.

Nhân viên công ty bảo hiểm có được làm đại lý bảo hiểm không?

Căn cứ quy định về điều kiện làm đại lý bảo hiểm tại Điều 86 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 thì cá nhân muốn làm đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

Ngoài ra, các quy định về nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm theo quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định 73/2016/NĐ-CP cũng không có quy định nào giới hạn nhân viên trong công ty bảo hiểm thì không được làm đại lý bảo hiểm.

Do vậy, trường hợp nhân viên trong công ty bảo hiểm đáp ứng các điều kiện nêu trên thì vẫn được quyền ký hợp đồng để làm đại lý cho công ty.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.