Có bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi dương tính với ma túy không?

Ngày hỏi:03/03/2022

Cho tôi khỏi là bây giờ dương tính với ma túy thì có bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không? Sau khi cai nghiện tôi có chịu sự quản lý từ nhà nước không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi dương tính với ma túy không?

Tại Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy 2021 có quy định đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Điều 32. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

2. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

3. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện;

4. Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.

Như vậy, nếu như bạn thuộc một trong 04 đối tượng được nêu tại Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy thì bạn sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Sao khi cai nghiện có chịu sự quản lý từ nhà nước?

Tại Khoản 2 Khoản 5 Điều 40 Luật Phòng, chống ma túy 2021 có quy định về việc quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Điều 40. Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú

2. Người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định và tổ chức quản lý, hỗ trợ xã hội sau cai nghiện ma túy.

Như vậy, sau khi bạn thực hiện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc thì bạn vẫn phải chịu quản lý sau cai nghiện trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ quyết định và tổ chức quản lý, hỗ trợ xã hội sau cai nghiện ma túy.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin