Đăng ký khai tử có tốn phí không? Cần đến cơ quan nào để đăng ký khai tử? Thủ tục đăng ký khai tử?

Ngày hỏi:03/03/2022

Đăng ký khai tử có tốn phí không? Cần đến cơ quan nào để đăng ký khai tử? Thủ tục đăng ký khai tử? Cha tôi mất được 1 tuần rồi, tôi muốn hỏi là lệ phí đăng ký khai tử có được miễn phí không? Nếu có thì cần đến đâu đăng ký và thủ tục thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đăng ký khai tử có tốn phí không?

Theo Điều 11 Luật Hộ tịch 2014 Lệ phí hộ tịch quy định:

- Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau:

+ Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

+ Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

- Cá nhân yêu cầu đăng ký sự kiện hộ tịch khác ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch phải nộp lệ phí.

Bộ Tài chính quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch.

Bên cạnh đó, tại Điều 33 Luật Hộ tịch quy định về thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử như sau:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì trong trường hợp bạn đi khai tử trong 15 ngày kể từ ngày cha bạn mất thì bạn sẽ thuộc trường hợp không phải đóng phí.

Cần đến cơ quan nào để đăng ký khai tử?

Thẩm quyền đăng ký khai tử được quy định tại Điều 32 Luật này quy định:

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

- Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết; trường hợp không xác định được người có trách nhiệm đi khai tử thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

Theo đó, bạn cần đến UBND cấp xã nơi tạm trú mới đến hiện tại của cha bạn để đăng ký khai tử.

Thủ tục đăng ký khai tử

Ngoài ra, tại Điều 34 Luật này quy định về thủ tục đăng ký khai tử như sau:

- Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

- Ngay sau khi nhận giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Công chức tư pháp - hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.