Công tác Tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá trên truyền hình được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/03/2022

Công tác Tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá trên truyền hình được quy định như thế nào? Việc ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào hương ước, quy ước quy định ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công tác Tuyên truyền về PCTHTL trên truyền hình được quy định như thế nào?

Theo Tiểu mục 1 Mục II Nội dung Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 Ban hành kèm theo Quyết định 366/QĐ-BVHTTDL năm 2022) như sau:

- Nội dung: Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về PCTHTL gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Đối tượng, phạm vi: Các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các mô hình không khói thuốc, cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, người dân trong cộng đồng.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Sản phẩm: Dự kiến 22 phóng sự về PCTHTL được xây dựng và phát sóng trên truyền hình (kênh VOVTV).

Việc ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đưa nội dung PCTHTL vào hương ước, quy ước quy định thế nào?

Bên cạnh đó, tại Tiểu mục 2 Mục này cũng quy định về việc ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đưa nội dung PCTHTL vào hương ước, quy ước như sau:

- Nội dung: Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành văn bản chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tăng cường đưa nội dung Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước.

- Đối tượng, phạm vi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ban hành.

- Kết quả dự kiến: 1 văn bản chỉ đạo được ban hành.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2022.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin