Điều kiện để người khuyết tật được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết?

Ngày hỏi:02/03/2022

Điều kiện người khuyết tật được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết? Ai có thẩm quyền xác định mức độ khuyết tật? Xin được tư vấn các vấn đề trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều kiện người khuyết tật được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết?

Căn cứ Điều 46 Luật Người khuyết tật 2010 có quy định về chế độ mai táng đối với người khuyết tất như sau:

Người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết. Chính phủ quy định mức hỗ trợ chi phí mai táng.

Theo như quy định này thì chỉ những người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mới được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

Khoản 1 Điều 44 Luật này có quy định người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng mới được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Như vậy, từ các căn cứ trên thì người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng thì mới được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

Ai có thẩm quyền xác định mức độ khuyết tật?

Căn cứ Điều 15 Luật người khuyết tật 2010 quy định về trách nhiệm xác định mức độ khuyết tật như sau:

- Việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

- Trong các trường hợp sau đây thì việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện:

+ Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật;

+ Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật;

+ Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác.

- Trường hợp đã có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động thì việc xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Chính phủ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin