Đất do UBND xã giao có bị thu hồi không? Người có đất bị thu hồi có được thương lương giá đền bù?

Ngày hỏi:01/03/2022

Đất do UBND xã giao có bị thu hồi không? Người có đất bị thu hồi có được thương lương giá đền bù? Người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, số tiền đó thuộc về Kho bạc nhà nước? Mong được giải đáp một số thắc mắc trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đất do UBND xã giao có bị thu hồi không?

Năm 2015 gia đình tôi được UBND xã giao một mảnh đất có diện tích 500 m2 nhằm mục đích sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên vừa rồi UBND huyện có quyết định thu hồi mảnh đất đó do vi phạm thẩm quyền giao đất. Xin cho biết như vậy có đúng pháp luật không?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 75 Luật Đât đai 2013 quy định về thẩm quyền của UBND xã như sau:

Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Như vậy, việc UBND xã giao đất cho gia đình bạn là không đúng thẩm quyền.

Khoản 1 Điều 63 Luật Đất đai 2013 quy định về thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

...

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

...

Khoản 5 Điều 23 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền như sau:

Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, việc UBND huyện có quyết định thu hồi đất do vi phạm thẩm quyền giao đất là đúng quy định của pháp luật.

Người có đất bị thu hồi có được thương lượng giá đền bù?

Cho tôi hỏi đất nhà tôi thuộc diện thu hồi đất nhưng giá cả quá thấp tôi có quyền thương lượng giá với Nhà nước không?

Trả lời: Căn cứ theo Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi thì:

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Do đó có hai hình thức bồi thường về đất khi nhà nước có quyết định thu hồi:

+ Một là giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất mà Nhà nước thu hồi.

+ Hai là bồi thường bằng tiền. Đối với hình thức này giá cả sẽ được tính theo giá đất của từng loại đất cụ thể đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi.

Do đó giá đất mà bạn được bồi thường là căn cứ theo mức giá mà Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành và bạn không có quyền được thương lượng về giá trong trường hợp thu hồi đất.

Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

Người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, số tiền đó thuộc về Kho bạc nhà nước?

Khi nhà nước bồi thường tiền thu hồi đất, nếu người được bồi thường không nhận thì số tiền đó thuộc về ai?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 93 Luật đất đai 2013 quy định:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

- Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

Như vậy, khi được nhận tiền bồi thường do thu hồi đất nếu không đến nhận thì số tiền đó sẽ gửi vào kho bạc để tạm giữ, chứ không phải thuộc sở hữu luôn của kho bạc đó.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin